1. แจ้งพื้นที่ ที่วางสินค้า

(ตำบล อำเภอ จังหวัด)


2. แจ้งกลิ่น 12 กลิ่น

(เป็นสินค้าให้ร้านค้า ทดลองกลิ่น)

จำนวน - ขวด


ชำระปลายทาง+ส่งฟรี

ยอดเรียกเก็บ 312 บาท


3. กรอกข้อมูลสมัครตัวแทน


4. พร้อมเพย์

กรุณาแจ้งหมายเลขพร้อมเพย์เพื่อให้ทางบริษัทโอนเงินค่าคอมมิชันจากการลงวางสินค้าในพื้นที่ของตัวแทนออฟไลน์
'